Ülemöödunud sajandil oli Pao talus poeg ja kaks tütart ,kelledest  üks tütar, Kai, sai Tõnu tallu ja  teine tütar, Ann, Kuuramatsi tallu  perenaisteks ning nende vend jäi Pao talusse.Nad kõik kolmekesi olid suured muusika ja laulu armastajad .Kui ikka tavaliselt enamus külarahvast kokku saades arutasid küla uudiseid,siis neil kolmel oli tavaks pühapäeviti Pao talus kohtuda ja hoopis arutada ajalehtedes kirjutatut ja uutest nootidest lugusid mängida ning laulda .Mängiti ka nn " puntslist " lugusid.Selliselt nimetas rahvas paksu noodiraamatut kiriku lauludega .Eks need kokkusaamised innustasid ka hiljem Pao talu lapsi armastama laulu ja muusikat ning üks tütardest Leida Volk õppis isegi konservatooriumis. Sel ajal  oli Tõnu talus harmoonium ja Kuuramatsil orel, nendes taludes  pererahvas musitseeris.Leida vend Hugo mängis küla orkestrites .Leida Volkist aga kujunes üsna pea Järvamaa laulupidude armastatud üldjuht, samuti juhatas ta Paides mitmeid koore ja ansambleid.

A. Tohvelmani mälestus