Vaatamisväärsused

Arvatavasti nii kaua, kui on söödud leiba, on ka tegutsenud veskid. Algul küll päris algelised, kuni jõuti käsikivini välja. Käsikiviga jahvatamine oli ränkraske. Nendega jahvatasid ka meie esivanemad, kuni mindi üle vee ja tuule jõule. Käsikive leidus Lõõlas veel eelmise sajandi kolmekümnendatel aastatel õlle linnaste jahvatamiseks.

Uus tee ehk Paruni tee.

 

Tuulisilla järv Paidest 12 km loode pool Saueaugu külas asuv 9 ha rabajärv, mida ümbritseb idast kõrgraba, läänest õõtsuva kamaraga luht.

 

Kuuramtsi talukoht

Mälestuskivi Helmi Tohvelmanni sünnikodus Kuuramatsil.

 

Mälestusmärk sõjaohvritele Lõõlas Lõõla koolimaja looduskaunisse parki püstitati mälestusmärk 58-le sealtkandist pärit Teises maailmasõjas ja sellele järgnenud repressioonides hukkunule. Praeguseks on mälestusmärgile lisatud veel tahvel kolme nimega.

Helmi Tohvelmani mälestusmärk

19. sajandi lõpuks oli vana, esimese põlvkonna koolimaja "Kuura kiriku" näol kitsaks jäänud ja täielikult amortiseerunud. Uue koolimaja ehitamise vajalikkusest olid ka Lõõla peremehed arusaama hakanud.

 

Kui 1859.a. asutati Kirna vallakool Vissuveres, siis jagati õpilased Lõõla ja Vissuvere koolide vahel sõltuvalt kooliruumide suurusest nii, et 1.-3. klass jäi Lõõlasse ja 4.(lõpuklass) jäi Vissuvere kooli seinte vahele.

Alttoa talu põllul voore jalamil asuv roosa porfüüritaoline graniitrahn, mille pikkus on 9,4 m, laius 6,7 m, kõrgus 2,7 m ning ümbermõõt 25,6 m. Rahn on järskude külgede ja lameda laega. Seda läbivad mitu rööpset 2–10 cm paksust pegmatiidisoont. Esineb üksikuid kinnislõhesid. Kivim on vastupidav murenemisele. Sammalt kasvab kivi pinnal vähe.

Vissuvere külas samanimelise talu põllul asuv pruunikasroosa, ebatasase pinnaga, üksikuid turmaliinikristallikesi sisaldav pegmatiitrahn, mille pikkus on 5,4m, laius 4,9m, kõrgus 2,1m ning ümbermõõt 16,1m.

Venevere–Vissuvere–Saueaugu talitee on looduses hästi säilinud osa Paide– Tallinna vahel varasematel aegadel üle külmunud rabade kulgenud taliteest. Voorid tõid elevust ümbruskonna rabasaarte ellu ja andsid sissetulekut Prääma, Puramäe, Venevere, Vissuvere, Tuulisilla, Kadja, Saueaugu ja teistele sellel marsruudil asuvatele kõrtsidele.

Väätsa raba matkarada

Väätsa looduskaitseala matkarada üllatab loodussõpru oma kompaktsuse ja vaheldusrikkusega. Põnevaid leide jagub 3 km pikkuse ringikujulise rabaraja igale kilomeetrile.