Uudised

Lõõla peakraavi (Lõõla oja) asemel on kaartidel kasutusel nimi "Naba oja". Vissuvere peakraavi asemel Vabriku oja.Nime muutuste kohta vastas Maa-amet alljärgnevat:

"

Teie 7.03.2022
Meie 4.04.2021 nr 8-3/22/3868-2

Olete pöördunud Maa-ameti poole, seoses kohanimede muutmisega põhikaardil. Küsite, mis alustel on põhikaardil muudetud üldtuntud veekogude nimesid? Miks on näiteks kunagi heinamaade kuivendamiseks rajatud peakraav nüüd nimetatud Nabaojaks või miks Vissuvere peakraav on nimetatud Vabriku ojaks?

Põhikaardile kantakse kohanimesid kohanimeregistrist. Eeltoodud kohanimede muudatused põhinevad 2013. aasta veekogude kohanimede uurimistööle, mille tulemused kooskõlastati kohalike omavalitsustega ja kinnitati kohanimenõukogu poolt 2014. aastal, vt https://www.eki.ee/knn/knpr53_lisa1.pdf. Seetõttu muudeti kohanimede andmeid kohanimeregistris ja põhikaardil.

 Lugupidamisega

Olev Veskimäe
nõunik
6650717 | 56625936

"

Eesti Vabariigi 104.aastapäeva tähistamine Lõõlas

Metsaühistu Minu Mets on asutatud 28.12.2005 ning tegutsenud järjepidevalt. Täpsemalt saab ühistu poolt pakutavate teenuste kohta lugeda minumetsmtu.ee/teenused.

Advendiaja alguse väljakuulutamine Reopalus, Piiumetsal, Lõõlas ja Väätsal.

2. augustil 2021. a möödub 80 aastat Lõõla küla põletamisest taganevate nõukogude vägede poolt.