Edgar Oltjeri kõne kokkutulekul:

 

Jaan Eilarti kõne kokkutulekul:

 

Evald Randoja kõne kokkutulekul:

 

Leo Vooreli kõne kokkutulekul:

 

kokkutulek
Pidu algamas. Kokkutulnud registreerimislaua ääres. Huvi pakub uurimuse “Lõõla taluehitusi enne 1940. aastat” köited.

kokkutulek<
Kohe heisatakse kokkutuleku sümbol, meenevimpli suurendatud kuju. Avasõna ütleb kokkutulnuist vanim, Elisabet Pae, kellel aastaid 91. Vimpli heiskab Lõõla noorema generatsiooni järeltulija Tiit Kruusmann. Korraldab meelejahutaja Evald Randoja.

 kokkutulek

Lõõlalaste vanimad aastakäigud, sünd. Enne 1910. aastat
Esireast: Aliide Mäematt, Marta Käspre (Rattasepp), Alma Toimre, Elisabet Pae, Salme Ventsel, Aleksander Unok, Alma Marvits;
Helene Pihlak, Alma Röder, Linda Sarap, Jaan Maasikas, Voldemar Pärg, Otto Martjak, , Ernst Merisalu, Aliide Mangmann.

 

 kokkutulek

Aastakäigud 1911-1920
Eduard Rohtla, Iida Talihärm, Leida Maasikas, Armilda Niglas, Ella Suurmets, Adele Reinsalu, Adele Tuisk, Ellen Randmäe, Helja Urmela, Helene Aasavee;
Heinrich Vilbok, Hugo Vilbok, Jüri Köst, Edgar Nõmra, Voldemar Selter, Leida Laigo, August Ubak, Erna Reinpalu, Heinrich Mark, Helene Kreedemann, Metaline Rannik, Ernst Merisalu, Helmi Merisalu, Erich Sipelgas, Aliide Permanson, Ilmar Reinpalu, Leida Volk, Leopold Saanpere.

 

 kokkutulek


Aastakäigud 1921-1930
Esireast: Endel Randmäe, Valve Niglas, Helme Kermes, Lembit Kalm, Ilse Selge, Ella Mägi, Salme Valk, Juta Pärnaste, Härma, Hugo Härma, Valdek Vestrik, Erna Vestrik, Linda Tammsaar, Voldemar Tammsaar; - Heinrich Kriivan, Julius Niglas, Laine Kivimäe, Silvia Neemelaid, Valve Palmsaar, Hilda Raudmets, Hilda Almers, Endla Kriivan, Aksel Reinpalu, Linda Selter, Evald Randoja, Hilda Murumaa, Udo Kruusmann, Salme Vill, Leida Kiidjärv, Helme Õunapuu; - Laur Tohvelmann, Arved Ventsel, Harald Kärpuk, Auli Ventsel, Hilja Fisch, Edgar Oltjer, Aksel Loo, Alide Oltjer, Linda Ehmann, Endel Rõõs, Karl Pindre.

 

 kokkutulek


Aastakäigud 1931-1940
Eduard Rohtla, Aime ilumets, Õie Kärpuk, Evi Selter, Helve Randmaa, Milvi Teesalu, Milja Rüütel, Heli Treumut, Aime Pastak, Lembi Mesikäpp, Alli Riisenberg;
Juhan Rajaste, Karl Rattasepp, Asta Susi, Hilja Luts, Elmu Toomela, Endel Toomela, Helve Koopuu, Meinhard Toomela, Ada Kask, Udo Ojasoo, Evi Nõmmik, Heino Wiidemann, Heinrich Korjus, Helga Kruusmann;
Endel Pass, Heimar Oder, Aali Ojasoo, Endel Saulep, Oolo Rõõs, Vello Pärg, Endel Vestrik, Rein Nahkmann, Valdur Talihärm.

 

 kokkutulek


Aastakäigud 1941-1950
Esireast: Pille Selter, Helve Laadermann, Toivo Kruusmann, Helgi Kask, Vello Selter, Inno Maasikas, Ülle Huntsaar; - Villem Martjak, , Urve Kolk, Vaike Mathiesen, Elsa Avaste, Raivo Kask, , Aare Merisalu, Anne Teär, Paavo Marvits, Elmar Pihlak, Leo Junolainen,
Rein Rannik, Uno Maasikas, Jaan Martjak, Kuldar Merilo, Ülo Köst, Mati Sergejev.

 

 kokkutulek
Noorim generatsioon, sünniaastad peale 1951
, , , Kalle Kruusmann, , Maasikas, Maasikas, Maili Madrus, Riho Joala;
Olavi Nurmsalu, Mait Maasikas, Andres Oltjer, Leida Madrus, Rita Kruusmann, Anu Nigul, , , ;
Andres Nurmsalu, Enn Valk, Avo Vill, Rein Leesma, Rein Kruusmann, Aimi Maasikas, Eve Tuisk, .

 

 kokkutulek

Esireas: Kalle Kruusmann, Pille Selter, Lembit Kalm;
Hilja Fisch, Jaan Maasikas, Kalju Luts, Marta Käsper, Hilja Luts, Evi Selter, Helve Laadermann, Ellen Leesma, Hilda Raudmets.

 

 kokkutulek
Peolised ettekandeid kuulamas. Tagaplaanil näha väljapanek vanadest fotodest.

 

 kokkutulek
Toimkondlased Edgar Oltjer ja Evald Randoja, lõõtspillimees Oskar Wiidemann, Heinrich Mark, Jaan Eilart, Arvo Tohvelmann, Arved Ventsel

 

 kokkutulek
Jaanitule ääres said kokku kunagised külapillimehed Evald Randoja, Endel Randmäe, Aksel Reinpalu ja Oolo Rõõs.

 

 kokkutulek
Jaanituli

 Kokkuvõte toimunust ajalehes "Võitlev Sõna" nr. 78, neljapäev, 5. juuli 1984

                             Jaanipäeval kodukülas

Kodukoha ajaloole ja selle sidemetele tänapäevaga pühendati jaanipäeva paiku Lõõlas toimunud endiste ja praeguste Lõõla ja Vissuvere elanike kokkutulek, mis tänu ilusale ilmale ja ladusale korraldusele läks suurepäraselt. Kokkutuleku mõtte algatasid oma sünnikoha patrioodid, praegu mujal elavad lõõlalased ja vissuverelased. Teoks tehti see korraldava toimkonna hoolel ja "9. Mai" kolhoosi juhatuse toetusel. Koos noortega, kes olid ka tulnud oma esivanemate kodukohta, oli peolisi üle kolmesaja, nende hulgas naaberkülade Väätsa, Piiumetsa, Vahastu ja Kirna inimesi.

Peo avas vanim osavõtja, möödunud sajandil kaua aega vallatalitajana tegutsenud Toomas Simsoni 91-aastane tütar Elisabet Pae. Tema isa oli juba 1894. aastal edukalt võidelnud Lõõlasse ajakohase koolimaja ehitamise eest, olnud aukülaliseks ja kõnelejaks ka viimase koolimaja avapidustustel. Vaheldumisi pillilugudega esitati ettekandeid Lõõla ja Vissuvere küla ning koolide ajaloost. Lõõla asutati enam kui poolteist aastatuhat tagasi, vanimad kirjalikud andmed küla ja vakuse kohta pärinevad 1564., elanike kohta 1726. aastast. Siis registreeriti Koorti Madise sünd, kelle järeltulijaid elab Lõõlas tänapäevani. Vissuvere kool oleks tänavu saanud 125-, Lõõla oma aga 158-aastaseks.

"9.Mai" kolhoosi juhatuselt tõi tervitusi osakonnajuhataja Leo Voorel. Ta kõneles kolhoosielust ja kordaminekutest, ka Lõõla osakonna panusest ühismajandi ellu.

Südamlike sõnadega pöördus Lõõla ja Vissuvere rahva poole kokkutulekust osa võtnud Jaan Eilart. Teda kuulati pingsa tähelepanuga ja katkestati korduvalt aplausiga. Ta ütles edasi head soovid oma kodukandi Kirna rahvalt ja sealse kolhoosi esimehelt, kõneles Kirna suhetest ja seostest Vissuvere ja Lõõlaga. Kokkutulnutele saatsid tervitusi endised kooliõpetajad ja külaelanikud, nende hulgas 97-aastane Maria Reinpalu.

Koosolijad avaldasid toetust mõttele paigaldada mälestuskivi Eesti NSV rahvakunstniku Helmi Tohvelmani sünnikohta, endise Kuuramatsi talu juurde.

Põgusalt tutvustati Edgar Oltjeri koostatud ulatuslikku uurimust oma koduküla ajaloost, ehitustest ja rahva eluolust. Sellest enam kui viiesajaleheküljelisest tööst olid pärit ettekanded ning peoplatsil üles seatud väljapanek vanadest fotodest ja Koordi Madise sugupuust. Külalistele jagati meeneid, maitsekalt kujundatud vimpleid omal ajal Lõõla külapildis tüüpilise tuuleveski kujutisega. Pidu jätkus õhtul Väätsa kultuurimaja taidlejate esinemisega, ühislauluga, meeleoluka tantsu ja mänguga jaanitule ümber, kus lauldi ja pillilugusid jätkus südaööni ja kauemakski.

Üksmeelselt arvati: kokkutulek aitab hoida sidemeid kodukohaga, aitab kasvatada noortes tugevaid ja terveid veendumusi.

           Edgar Oltjer