Aaastatel 1982-1987 kirjutas Eesti Rahva Muuseumile koduloo uurimistöö „Lõõla Taluehitusi enne 1940 aastat“, Edgar Oltjer. Uurimus on täies mahus  Eesti Rahva Muuseumis, enamus sellest ka Järvamaa Muuseumis.

Uurimuses on alljärgnevad osad:
I köide  113 lehekülge, Paides olemas

 •       I jagu      Üldtutvustus
 •       II jagu    Rehielamud

II köide 118 lehekülge, Paides olemas

 • III jagu  Majandushooned ja talude tootmistegevus

III köide  101 lehekülge, Paides olemas

 •         III jagu     Majandushooned
 •         IV jagu  Saunad ja nende elanike tegevus

IV köide  200 lehekülge,  asub ainult Tartus

 •         V jagu  Ühiskondlikud hooned

V  köide 131 lehekülge, asub ainult Tartus

 •         V jagu ühiskondlikud hooned jätk

VI köide , 86 lehekülge, asub Tartus

 •         VI jagu Meiereid, Elektrivalgustus

VII köide , 115 lehekülge, asub Tartus

 •         VI osa jätk Veskid
 •         VII osa Maaparandus ja teed

VIII köide  133 lehekülge, Asub Paides

 •         VIII osa   Ehitajad

XI köide  149 lk. Asub Paides

 •         XI osa Taaskohtumine

X köide  154 lehekülge, asub Paides

 •         X  osa Lõõla rahva oma tuba, sellest I köide  on Küla