Helmi Tohvelman (13.okt 1900 – 21.okt 1983)

Eluloost

Helmi Tohvelman sündis 13. oktoobril 1900 Järvamaal Väätsa vallas Lõõla külas Kuuramatsi talus põliste põllumeeste peres. Kogu pere oli väga kultuurilembene – loeti palju, musitseeriti. Vend asutas külla rahvaraamatukogu.

Alghariduse omandas Helmi Türi lähedal Pala-Virika külakoolis ja siis järgnesid õpingud Tartu Ülikoolini välja.

Tantsu ja liikumist õppis ta G.Neggo tantsustuudios. Tantsu ja lavastamise osas täiendas end Berliinis ja Dresdenis.

Töö teatrite juures algas 1931 Töölisteatris ning selle baasil loodud Noorsooteatris liikumisjuhina ja teatri õppestuudio juhina. Samal ajal oli ta ka Tallinna Koreograafiakooli rütmikaõpetaja ning hiljem muusikakoolis tantsuõpetaja.

Lavastamistööd on Helmi teinud teisteski teatrites – Estonias, Tallinna Draamateatris, Vene Draamateatris, Rakvere ja Pärnu teatris, aga ka väljaspool Eestit.

Pedagoogitööd on Helmi teinud Tallinna Konservatooriumi Lavakunstikoolis, Eesti Riiklikus Teatriinstituudis. 1957-1981 said temalt tantsuõpetust Tallinna Riikliku Konservatooriumi Lavakunstikateedri (Eesti Muusikaakadeemia Kõrgem Lavakunstikool) 11 lennu jagu noori näitlejaid.

Harrastusrühmade juhina lõi ta ka ise tantse, millest hulk on tantsurühmade repertuaaris tänaseni: “Õekesed õõtsumaie”, “Külvajad”, “Tere, tibukene!”, “Labajalg kolmele paarile” jt.

Eesti teatritöö üheks suurimaks sündmuseks sai H.Tohvelmani-E.Kapi koreograafiline poeem “Kalevipoeg” (1948).

Tema loometöö kestis elu viimaste aastateni.

Helmi Tohvelman on maetud Metsakalmistule.

 

Helmi Tohvelmani nimeline näitlejaauhind


Seda auhinda antakse Väätsa vallas välja alates 2000-ndast aastast, kui möödus sajand eesti teatri ajaloos silmapaistva lavaliikumise õpetaja ja arendaja sünnist. See antakse loominguliselt silmapaistvale näitlejale, kelle plastiline või psühhofüüsiline liikumine väärib tunnustust, või liikumisjuhile, kelle liikumisseade ühele või mitmele lavastusele on olnud esiletõstmist väärt. Auhinnaks on valitud Tõnu Tormise foto Helmi Tohvelmanist, millel on auhinnasaaja isikupära ja tunnustamise põhjust kirjeldav tunnuslause. Autasu ja selle üleandmist on finantseerinud Eesti Kultuurkapital ja korraldatud Väätsal koostöös Teatriliiduga.


Auhind on omistatud:
2000. a. Laine Mägi "Tuletungla ülevõtmise eest"
2001. a. Rein Oja "Kaasaegse lavavõitluse isale"
2002. a. Mall Noormets "Tantsuga ja tantsus"
2003. a. Hannes Kaljujärv "Hingega igas viipes..."
2004. a. Juhan Ulfsak "Provokatiivsele ja väljedusrikkale ja mõtestatud kehakeele valdajale nii draama- kui tantsulaval"
2005. a. Aleksander Eelmaa "Näitlejale, kes laval nii sõnas kui liikumises alati kohal"
2006. a. Tambet Tuisk "Pideva enesetäiendamisega tegelevale omapärase plastikaga näitlejale"
2007. a. Indrek Sammul "Ausale, südamlikule ja põhimõttekindlale võitlejala"
2008. a. Hilje Murel "Igas zestis on sõna"
2009. a. Ago Anderson "Liikumatult ja liikudes tragikoomiline, südamlik, eheda ja kerge kehakeelega"
2010. a. Katariina Lauk "Sitke ja kirglik nii hinges kui kehas"
Edasi antakse auhinda üleaasta.
2012. a. Kaie Mihkelson "Otsiv, lummav, andev"
2014. a. Andrus Vaarik "Teekond stampidest üle – kordumatu omapärani"

 

Helmi Tohvelmani nimeline eduka õpilase preemia

Seda antakse Järvamaa koolide 9.-nda klassi õpilasele, kes on olnud aastate jooksul tõsiselt huvitatud teadmiste omandamisest ning väärtustab haridust ja haritust: on esindanud edukalt oma kooli maakonna ja vabariigi tasandil: olnud aktiivne oma kooli või valla ürituste organiseerija või neis osaleja. Preemia annab üle Tohvelmanide järeltulija, Helmi vennapoja tütar Anne Oja ja OÜ Vaaros.


Preemia on saanud:
2000. a. Ott Luuk Väätsa Põhikool
2001. a. Martin Kontus Aravete Keskkool
2002. a. Kärt Varendi Aeavete Keskkool
2003. a. Ingvar Mägi Lehtse Põhikool
2004. a. Kristi Anderson Väätsa Põhikool
2005. a. Indrek Niibo Lehtse Põhikool
2006. a. Annely Tank Koigi Põhikool
2007. a. Andres Mihkelson Koeru Keskkool
2008. a. Mari-Liis Rohusaar Roosna-Alliku Põhikool
2009. a. Joosep Lohur Imavere Põhikool
2010. a. Anete Sammler Koigi Põhikool
2011. a. Kadri Pius Väätsa Põhikool
2012. a. Egle Sepp Aravete Keskkool
2014. a. Kadri Jürissaar Imavere Põhikool