Lõõla koolimaja looduskaunisse parki püstitati mälestusmärk 58-le sealtkandist pärit Teises maailmasõjas ja sellele järgnenud repressioonides hukkunule. Ohvreid mälestati ja sammas avati jaanipäeval. Praeguseks on mälestusmärgile lisatud veel tahvel kolme nimega.

Mälestusmärgi püstitamise mõtte algataja ja elluviija on Lõõlast pärit praegu Puurmannis elav Elmar Eensoo. Paljud rindel langenud Lõõla-Vissuvere mehed jäid nimetutesse haudadesse, nagu ka metsavennad, kelle põrme NKVD julgeoleku mehed ei lubanud omastel matta. Ka punaarmees, küüditatu ja arreteerituna Venemaal hukkunute haudade asukohta teab vaid tuul. Nüüd on nende omastel koht, kuhu lilli tuua ja kus lähedasi mälestada.

foto Jaan Arvola erakogust
Jaanipäeval langetasid vastavatud mälestussamba jalamil hukkunutele mõeldes pea nelja põlvkonna esindajad.

Lõõla-Vissuere küla inimkaotued Teises maailmasõjas

Langenud kommunismivastases võitluses Saksa ja Soome armee koosseisus: Hugo Aasmaa, Ilmar Eelnurme, Osvald Kivi, Juhan Koppel, Osvald Kriivan, Ralf Kriivan, Anton Maasikas, Rudolf Maasikas, Hugo Oherdi, Karl Pass, Amold Pindre, Heino Randmäe, August Saanpere, Erich Saanpere, Elmar Selge, Ernst Selter, Heino Tambet, Karl Treier, Rein Toimre, August Viidemann, Johannes Õunapuu ja Johannes Rodendau, kokku 22 meest.

Hukkusid küüditatu ja arreteerituna: Ants Aasa, Kustas Eelnurme, Jaan Läänsoo, Paul Martjak, Elmar Mölnik, Enn Raun, Karl Saarse, Johannes Selter (küüditati viimasena 1950), Alfred Tangre, Rudolf Paidla ja Georg Veiding, kokku 11 meest.

Langenud metsavennana ebavõrdses võitluses okupantidega: Arnold Ehand, Kaarel Ehand, Oskar Ehand, Oskar Ellmann, Rein Köst, Rudolf Köst, Oskar Jaani p. Mikser, Oskar Johannese p. Mikser, Elmar Mäematt, Karl Salusaar, Hugo Selter, Elmar Tammiste ja Paul Viidna, kokku 13 meest.

Hukkunud mobiliseerituna punaarmeesse: Ants Kruusberg, Mart Köst, Otto Martjak, Meinhard Mikser, Oskar Simson, Holger Velleste, kokku 6 meest.

Maha lastud sõjaajal: Juhan Aasma (end. valgekaartlane), Hans Kriivan, Rudolf Kriivan, Johannes Nahkmann, Jaan Rannik, Helmut Õunapuu, kokku 6 meest.

Saanud surma Tallinna terrorirünnakul 9. märtsil 1944: Artur Hansu p. Köst ja Oskar Kirsi, kokku 2 meest.
August Härma Vissuvere külast arreteeriti ja viidi Saksamaale, kus hukkus kurikuulsas Stutthoffi laagris.

Jaan Arvola, Järva Teataja, 12. august 1995.a, lk. 7

Mälestusmärk (foto 2009.a)