Mälestusmärk sõjaohvritele LõõlasLõõla koolimaja looduskaunisse parki püstitati mälestusmärk 58-le sealtkandist pärit Teises maailmasõjas ja sellele järgnenud repressioonides hukkunule. Praeguseks on mälestusmärgile lisatud veel tahvel kolme nimega.

Paljud rindel langenud Lõõla-Vissuvere mehed jäid nimetutesse haudadesse, nagu ka metsavennad, kelle põrme ei lubatud omastel matta. Ka punaarmees, küüditatu ja arreteerituna Venemaal hukkunute haudade asukohta teab vai tuul. Nüüd on nende omastel koht, kuhu lilli tuua ja kus lähedasi mälestada.

Loe lisaks: Mälestusmärk sõjaohvritele Lõõlas