Vissuvere vana koolimaja.

phoca thumb l vissuvere vana koolimajaKui 1859.a. asutati Kirna vallakool Vissuveres, siis jagati õpilased Lõõla ja Vissuvere koolide vahel sõltuvalt kooliruumide suurusest nii, et 1.-3. klass jäi Lõõlasse ja 4.(lõpuklass) jäi Vissuvere kooli seinte vahele.

Kui 1895.a. valmis Lõõlas "Kuura kiriku" asemel uus koolimaja, oli 5. klass veel Vissuvere koolimajas. Siis olid koolis olnud tõeliselt pikad vahetunnid, mida tingis asjaolu, et päeva jooksul õpetajad vahetasid klassikomplekte, olenevalt nende poolt õpetatavast ainest. Vahetunni jooksul läks üks õpetaja Lõõlast Vissuverre ja samal ajal teine Vissuverest Lõõlasse. Alates 1929.a. sügisest Vissuvere kool suleti. Lõõlasse moodustati Lõõla 6-kl Algkool, mis töötas ka Pearnal ja Kalmu majas. Et koolimajade vahe oli oma kaks kilomeetrit, kevadel ja sügisel tee porine ja talviti tuisanud, võttis see tulek-minek oma pool tundi aega. Selle, mitte kellegi poolt kontrollitava ajavahemiku jooksul jõudsid lapsed koolmajas teha nii mõnegi pahanduse või ulakuse.

Eraldi koolid Lõõlas ja Vissuveres töötasid kuni 1918-nda aastani. Vissuveres töötas kool vanas talutare moodi hoones, mis oli ehitatud 1881.a. 1919.a. Lõõla ja Vissuvere koolid ühendati Lõõla Rahvakooliks ja hiljem Lõõla-Vissuvere Algkooliks. Vana Vissuvere koolimaja oli eramuna kasutusel veel pikki aastaid ja on osaliselt säilinud tänaseni. 24.oktoobril 1994.a. külarahva 3. kokkutulekul eemaldati kate koolimaja väravasse pandud mälestuskivilt. Katte eemaldasid endised Vissuvere kooli õpilased Leida Volk ja Heinrich Mark. Sõna võtsid Leo Voorel ja Jaan Eilart.