Uudised

22. juulil 2018 plaanime minna Võru valda (endine Vastseliina vald), külla Kündja Külaseltsile. Sõidaksime välja Lõõlast Arusaarest kell 7 hommikul, peatustega siis vastavalt seal, kust on pealetulijaid.

Laupäeval külastas meie külaseltsi Vastseliina külaselts. Alustasid Türil lillelaada vaatamisega, edasi tutvustasime Väätsa Eakatekodu, ajasime juttu ja kinnitasime keha Kaitseliidu Õppekeskuse ruumides ning siis tutvusime Väätsa Agro laudakompleksiga. Eriline tänu Janar Tänakule põhjaliku ekskursiooni eest, Tiia Mettusele Eakate kodu tutvustuse eest ning kõigile külaelanikele, kelle abiga saime ilusa laua katta. Vastukülaskäigule oodatakse meid 22. juulil, mil osaleme nende Roosiaias toimuval kontserdil, külastame Linnamuuseumi, Nopri talu ja vaatame Vastseliina Külaseltsi külamaja. Vastava info paneme varsti ülesse ka.

 

Ka tänavu külastas Jõuluvana meie küla lapsi!

Jõulumees tänab Väätsa Agrot, kes aitas tal täita kingikotti!

Digikonna tegevus peatatakse alates 1. detsembrist 2017. a seoses et­te­võt­lus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­minis­ter Ur­ve Pa­lo otsusega loobuda esialgsest plaanist toetada järgneva kahe aasta jooksul maakondlikke lairibaprojekte kokku 20 miljoni euroga.

Juuli algusest alates on kõigil Digikonna projektis osalevate omavalitsuste elanikel ja ettevõtetel võimalus teada anda, millisele aadressile nad soovivad lairibaühendust saada.