Metsaühistu Minu Mets on asutatud 28.12.2005 ning tegutsenud järjepidevalt. Täpsemalt saab ühistu poolt pakutavate teenuste kohta lugeda minumetsmtu.ee/teenused.

Olen pooldanud liikmete lisandumist nende enda vajadusepõhiselt ning pooldan seda ka edaspidi. Kuid paraku soovib riik, et metsaomanikud koonduksid ühistutesse ning reguleerib seeläbi ka ühistule ning metsaomanikele makstavaid toetusi. Nii ei saa metsaomanikud metsa uuenduse ega metsa inventeerimise toetust, ilma, et kuuluks ühistusse. 

Nüüd seatakse piirang toetuse taotlemisel ka metsaühistu liikmete arvule. Näiteks ei saa ühistu järgmisel aastal taotleda riigilt nõustamistoetust kui liikmete miinimumnõue ei ole täidetud. Samuti ei saa ühistu toetust rühmanõustamiste läbiviimiseks ning tegevuskulude katteks. Kui siiani oli nõutav miinimum liikmete arv toetuse taotlemiseks 200 siis 2022 aasta esimesest jaanuarist peab liikmete arv olema vähemalt 400. Seejuures arvestatakse liikmete arvu põhimõttel, et kui metsaomanik kuulub näiteks kahte ühistusse, siis on ta kummaski ühistus 0,5 metsaomanikku. Kui kuulub kolme ühistusse siis 0,33 metsaomanikku jne. See teeb liikmete arvu arvestuse keerukamaks kuna enamasti ma ei tea, mitmesse ühistusse ühistu liige kuulub.
Hetkel on meil ühistus 380 metsaomanikku ( kui kõik kuuluksid vaid meie ühistusse). Seega on vajalik järgmisel aastal toetuse taotlemiseks juurde miinimumnormi täitmiseks 20 metsaomanikku. Paraku lahkub meie seast ka inimesi ning olude sunnil toimub metsa müük ning osad liikmed kuuluvad mitmesse ühistusse, siis peab liikmeid olema "varuga". Hinnanguliselt võiks olla 430 inimest, et kindlasti toetustele kvalifitseerumine.

Ja nii pöördungi Teie poole abipalvega:

kui leiate, et ühistusse kuulumine on olnud Teile kasulik ning soovitaksite seda ka oma tuttavale või sugulasele, kes on metsaomanik, siis palun aidake mul neid inimesi leida ja kutsuge ühistuga liituma.

Liitumise avalduse leiab MTÜ Minu Mets kodulehelt.

Tänan kõiki ette, kes veidigi leiavad aega ühistu tulevikku panustada!

Lugupidamisega

Ülle Läll

Minu Mets MTÜ

juhatuse liige