Tulumaksuseaduse (TuMS) § 15 lg 4 p 5 alusel ei maksustata tulu omandireformi käigus tagastatud maa võõrandamisest.

 

Seadusesätte mõte on selles, et omandireformi käigus tagastatud maa esmane võõrandamine on tulumaksuvaba. Küsimus tekkis, kas maksuvabastus liigub edasi pärijale, kui omandireformi käigus tagastatud maa omanik pärandab selle pärijale ja pärija müüb maa. Riigikohtu halduskolleegium tegi 25. mail 2018 otsuse1, mille kohaselt saab ka omandireformi käigus tagastatud maa omaniku pärija maa tulumaksuvabalt müüa.

Loe täpsemalt.

Raamatupidaja.ee

 

! Omandireformi käigus tagastatud maa võõrandamisest saadud kasu, näiteks tagastatud metsamaa võõrandamisest saadud kasu, on tulumaksuvaba. Tagastatud metsamaalt kasvava metsa võõrandamisest saadud kasu aga maksustatakse. !

Tulumaksuvabastus puudutab järgmisi tehinguid:

1. kuni võõrandamiseni elukohana kasutatud eluruumi võõrandamist;
2. ostueesõigusega erastatud vara võõrandamist;
3. õigustatud subjektile omandireformi käigus tagastatud vara võõrandamist;
4. suvila või aiamaja võõrandamist;
5. pärandvara vastuvõtmist;
6. vara tagasi saamist omandireformi käigus;
7. isiklikus tarbimises oleva vallasasja võõrandamist;
8. sundvõõrandamistasu ja hüvitisi sundvõõrandamisel.

Maksuvabastused mis puudutasid pärandajat lähevad üle pärijale. 

Täpsemalt Maksu- ja Tolliameti lehelt  "Tulumaksukohustus vara võõrandamisel"