Kutse koosolekule

26. oktoobril 2019.a kell 16.00 palume kõiki Lõõla elanikke Kaitseliidu Õppekeskusesse

KÜLA KOOSOLEKULE

Päevakord

1. Ülevaade küla üritustest 2019
2. Küla Jõulupeo korraldamine
3. Üritused 2020
4. MTÜ Lõõla Seltsi põhikiri
5. Jooksvad küsimused

Marge Martjak juhatuse esimees